Purmerend – Dagmaatstraat 49

117 m2 - 5 kamers - bieden vanaf: € 350.000 - Delen op socials - Wat worden mijn maandlasten ?

Bezichtiging aanvragen

Aangeboden door

Marco Verbeek - marco@biedenenwonen.nl - 06 54 27 53 32

Marco Verbeek

Mooie woning he?

Graag alleen via Funda reageren per mail a.u.b.

English version below.

Deze ruime woning met voortuin en fraaie achtertuin is nu te koop! Het huis heeft een lichte, tuingerichte living met open keuken, vier slaapkamers en keurig sanitair, waarvan de badkamer nieuw is. Tevens een 2e toilet. Daarnaast is de woning uitstekend geïsoleerd en heeft het een mooie ligging in een groene, kindvriendelijke omgeving. Alle ingrediënten zijn dus aanwezig voor een fijn familiehuis!

Over de ligging en de buurt:
Deze woning is gelegen op een heerlijk rustige locatie in de kindvriendelijke Maten- en Zuivelbuurt. Langs het huis loopt alleen een fietspad, daarachter bevinden zich een mooie groenstrook en een watergang. De woning ligt op loopafstand van het fraaie park De Uitvlugt. U woont hier dus zeer rustig, maar toch met alle benodigde voorzieningen vlakbij huis, want op slechts enkele minuten lopen bevindt zich een winkelcentrum met meerdere supermarkten, diverse winkels en enkele restaurants. Het gezellige historische centrum van Purmerend vindt u op circa tien minuten fietsen. Ook kinderopvang en basisschool vindt u op loopafstand van de woning, terwijl voortgezet onderwijs met de fiets goed bereikbaar is. De vele sportfaciliteiten van Purmerend vindt u op loop- of fietsafstand.
De bushalte is slechts enkele minuten lopen, terwijl het NS-station Purmerend Overwhere minder dan 10 minuten fietsen is. Met de auto bent u snel op de A7 richting Hoorn en, via de aansluitende A8 en de ring A10, richting Zaandam en Amsterdam.

Indeling van de woning:
Begane grond:
Via de voortuin bereikt u de overkapte voordeur. Entree met garderobe en meterkast, toegang tot toilet met fonteintje, trapopgang naar de eerste verdieping en toegang tot de woonkamer met open keuken. De lichte woonkamer met aangebouwde serre, loopt u zo de fraaie tuin in. Aan de voorzijde is de U-vormige keuken gesitueerd. De keuken ziet er netjes uit met een mooi granieten blad. De volgende apparatuur is aanwezig: een vaatwasser ( nieuw van 2022 ), een magnetron/ oven, een inductiefornuis met afzuigunit en een koel/vrieskast. De keuken heeft een raam met uitzicht op de voortuin en de groene omgeving. Op de begane grond liggen tegels met vloerverwarming en de muren en plafonds zijn recent nog gedaan.

Eerste verdieping:
Via de trap bereikt u de overloop van de eerste verdieping. Hier treft u drie slaapkamers en een nieuwe badkamer aan, voorzien van ruime douche met toilet en dubbele wastafel. Twee slaapkamers liggen aan de achterzijde van de woning. De grootste slaapkamer heeft dakraam met lichtinval. Aan de voorzijde is de derde slaapkamer gelegen, deze bevindt zich naast de badkamer.

Tweede verdieping oftewel Zolder:
Hier is slaapkamer nummer vier te vinden, alsmede een aparte ruimte voor het witgoed en veel bergruimte. In de slaapkamer komt via een kantelraam veel licht naar binnen.
De woning heeft een voortuin en een diepe, beschutte, betegelde achtertuin met groene border. Achterin de tuin staat een houten berging elektra. Tevens een mooie visvijver met prachtige koi vissen er in.

Parkeren:
U kunt vlakbij parkeren, in de straat achter het huis.

Kenmerken van de woning:
– ruime tussen woning met lichte, tuingerichte living met open keuken
– aangebouwde serre van ca 12 m2
– erfpacht eeuwigdurend afgekocht
– stadsverwarming
– vier fijne slaapkamers
– achtertuin op het zuiden met houten schuur en een visvijver.
– energielabel: voorlopige C ( volgt nog )
– in rustige, groene, kindvriendelijke omgeving met alle voorzieningen dichtbij, zoals supermarkt, kinderopvang en
basisschool
– voldoende sport- en recreatiemogelijkheden in de buurt
– de bushalte is slechts enkele minuten lopen, terwijl het NS-station Purmerend Overwhere minder dan 10 minuten
fietsen is
– uitvalswegen goed bereikbaar
– de woning is belast met erfpacht, eeuwigdurend afgekocht

Verkoopvoorwaarden:
De algemene verkoop voorwaarden zijn van toepassing op deze kavel. Deze vindt u tevens terug op de website van Bieden & Wonen.

Wij verzoeken gegadigden eerst de woning te bezichtigen, alvorens een bod kan worden geplaatst op de woning. Bij de bezichtigingen wordt rekening gehouden met de geldende RIVM maatregelen.
Graag vriendelijk verzoek via Funda een mail te sturen met verzoek voor bezichtiging.

Bied datum- en tijd
Op de pagina van de betreffende woning op de Bieden en Wonen website vind je de begin- en eindtijd van de biedronde.

Biedprocedure:
Biedingen kunnen uitsluitend worden gedaan via het online biedsysteem van Bieden en Wonen binnen de getoonde veiling datum- en tijd. De koper behoudt de wettelijke 3 dagen bedenktijd na het tekenen van de koopovereenkomst en het gunnen van de woning. De verkoper behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen niet te gunnen of aan een ander dan de hoogste inschrijver dan wel de inschrijving steeds en zonder opgaaf van redenen af te gelasten, dit alles uitsluitend ter beoordeling van verkoper. Indien niet wordt gegund of de inschrijving om welke reden dan ook wordt afgelast, staat het verkoper vrij om met wie dan ook in onderhandeling te treden over een mogelijke verkoop; verkoper is daarbij niet gehouden om (een) bieder(s) in onderhandelingen te betrekken en bieders komen mitsdien te dier zake geen rechten toe.

Biedvoorwaarden:
De algemene biedvoorwaarden zijn van toepassing op dit veilingobject. Deze kan je inzien tijdens het registreren als bieder op de website: Bieden en Wonen.

Zorgvuldig samengesteld:
Deze advertentietekst is door ons kantoor met de meeste zorg samengesteld aan de hand van de door de verkoper aan ons ter hand gestelde gegevens en tekeningen. Derhalve kunnen wij geen garanties verstrekken, noch kunnen wij op enigerlei wijze eventuele aansprakelijkheid voor deze gegevens aanvaarden.

NEN-2580 normering:
De gepubliceerde oppervlakte en metrages van deze woning zijn door een onafhankelijke partij samengesteld in de vorm van een meetrapport, conform de NEN 2580 normering voor oppervlakte metingen.

English version;

Please only respond via Funda by mail.

This spacious house with front yard and beautiful backyard is now for sale! The house has a bright, garden facing living room with open kitchen, four bedrooms and neat plumbing, the bathroom is new. Also a 2nd toilet. In addition, the house is well insulated and has a beautiful location in a green, child friendly area. All ingredients are present for a nice family home!

About the location and neighborhood:
This house is situated in a lovely quiet location in the child friendly Maten and Dairy neighborhood. Along the house is only a bike path, behind it are a beautiful green strip and a waterway. The house is within walking distance of the beautiful park De Uitvlugt. So you live here very quietly, yet with all the necessary amenities nearby, because just a few minutes walk there is a shopping center with several supermarkets, stores and several restaurants. The cozy historic center of Purmerend is located approximately ten minutes by bike. Also childcare and elementary school are within walking distance of the house, while secondary education is easily accessible by bike. The many sports facilities of Purmerend are within walking or cycling distance.
The bus stop is only a few minutes walk, while the NS-station Purmerend Overwhere is less than 10 minutes by bike. By car you are quickly on the A7 towards Hoorn and, via the connecting A8 and A10 ring road, towards Zaandam and Amsterdam.

Classification of the house:
First floor:
Through the front garden you reach the covered front door. Entrance with wardrobe and meter cupboard, access to toilet with hand basin, staircase to second floor and access to living room with open kitchen. The bright living room with adjoining conservatory, you can walk into the beautiful garden. At the front is the U-shaped kitchen located. The kitchen looks neat with a beautiful granite top. The following equipment is available: a dishwasher (new in 2022), a microwave / oven, an induction stove with extraction unit and a fridge / freezer. The kitchen has a window overlooking the front garden and green surroundings. The first floor has tiles with underfloor heating and the walls and ceilings have recently been done.

Second floor:
Through the stairs you reach the landing of the second floor. Here you will find three bedrooms and a new bathroom with spacious shower, toilet and double sink. Two bedrooms are located at the rear of the house. The largest bedroom has skylight with light. At the front is the third bedroom located, this is next to the bathroom.

Second floor or attic:
Here you can find bedroom number four, as well as a separate room for the white goods and plenty of storage space. In the bedroom comes through a tilt window lots of light inside.
The house has a front garden and a deep, sheltered, tiled backyard with green border. In the back of the garden is a wooden shed with electricity. Also a beautiful fish pond with beautiful koi fish in it.

Parking:
You can park nearby, in the street behind the house.

Features of the house:
– spacious house with bright, garden facing living room with open kitchen
– Attached conservatory of about 12 m2
– Ground lease purchased in perpetuity
– district heating
– four nice bedrooms
– backyard facing south with wooden shed and fish pond.
– energy label: provisional C (still to follow)
– in quiet, green, child friendly area with all amenities nearby,
such as supermarket, nursery and
elementary school
– Plenty of sports and recreation in the area
– The bus stop is just a few minutes walk, while the NS station
Purmerend Overwhere less than 10 minutes
bike ride
– Highways are easily accessible
– The property is encumbered with leasehold, perpetually purchased

Terms of sale:
The general sales conditions apply to this lot. These can also be found on the website of Bieden & Wonen.

We ask interested parties to visit the house first, before a bid can be placed on the house. The viewings take into account the applicable RIVM measures.
Please kindly send an email via Funda with a request for a viewing.

Bid date and time
On the page of the house on the Offer and Live website you will find the start and end time of the bidding round.

Bidding Procedure:
Bids can only be made through the online bidding system of Offer and Live within the auction date and time shown. The buyer retains the legal 3-day cooling-off period after signing the purchase agreement and being awarded the property. The seller reserves the right not to award or to award to another than the highest bidder or to cancel the registration at any time and without giving reasons, all at the sole discretion of the seller. If no award is made or if the registration is cancelled for any reason whatsoever, the Seller shall be free to enter into negotiations with whomever it wishes regarding a possible sale; the Seller shall not be obliged to involve any bidder(s) in such negotiations and bidders shall therefore not be entitled to any rights in this respect.

Bidding conditions:
The general bidding conditions apply to this auction object. These can be viewed when registering as a bidder on the website: Bidding and Living.

Carefully composed:
This advertisement text has been compiled by our office with the greatest care based on the information and drawings provided to us by the seller. Therefore, we can not provide warranties, nor can we in any way accept liability for this information.

NEN-2580 standards:
The published area and dimensions of this property are compiled by an independent party in the form of a measurement report, in accordance with NEN 2580 standards for area measurements.

Plan een bezichtiging

Natuurlijk wil je dit huis van binnen bekijken! Gaan we regelen. Vul hieronder je gegevens in en geef eventueel aan welke dag en welk tijdstip jou het beste uitkomt. Dan wordt er contact met je opgenomen om een afspraak te maken.

Vrijblijvend hypotheekadvies?
Via onze hypotheekadviseur kan je redelijk wat kosten besparen. Het eerste gesprek is gratis en kan eventueel via Google Meets.

Heb je nog vragen?

Alle veelgestelde vragen rondom het bieden vind je hier. Voor overige vragen zijn wij telefonisch bereikbaar op 085 130 2361.

Locatie woning