Diemen – Diemerkade 8-1

65 m2 - 3 kamers - bieden vanaf: € 315.000 - Delen op socials - Wat worden mijn maandlasten ?

Bezichtiging aanvragen

Aangeboden door

Marco Verbeek - marco@biedenenwonen.nl - 06 54 27 53 32

Marco Verbeek

Mooie woning he?

Diemerkade 8-1, Diemen

* Graag alleen per mail vanuit Funda reageren a.u.b. *

Inleiding

Aan de Ringvaart te Diemen, op steenworp afstand van Amsterdam, hebben we dit riante appartement in de aanbieding. Met maar liefst 2 balkons, een luxe badkamer en keuken en een prachtige feature muur in de woonkamer heb je hier echt iets bijzonders.

Gelegen in de buurt van winkelcentrum Diemerplein moet het sowieso lukken met de boodschappen. Ook voor de rust zit je hier goed. Het Diemerbos is vlakbij, maar ook meerdere parken zowel aan deze als de overkant van de A10. Laatstgenoemde zorgt ook voor meerdere uitvalswegen, waardoor je met de auto, of met openbaar vervoer op ieder moment alle kanten op kunt.

Begane grond

Eenmaal binnen tref je aan je linkerhand een tweetal (slaap)kamers, de eerste iets kleiner dan de ander, maar beide uitkijkend op het zuidoosten. Vervolgens kom je uit bij de keuken die gelijk opvalt door de grafische achterwand. Met de kastjes in strak glanzend wit en een grijs werkblad zorgt dit voor een prachtig contrast en luxe uitstraling. Verder is de keuken van alle gemakken voorzien middels een modern gasfornuis, oven en afzuigkap. Hier vinden we tevens het tweede balkon, met hetzelfde uitzicht als de slaapkamers.

Verder het huis in komen we uit in de woonkamer, die ook zijn eigen balkon heeft. Deze biedt dan weer uitzicht op de A10, maar dankzij de geluidswal is het hier alsnog lekker rustig wonen. Ook de woonkamer heeft een eyecatcher, zie hier de structuurwand waar de vorige bewoners de TV hebben opgehangen. Of je hun voorbeeld volgt of er iets anders ophangt maakt niet uit, het is hoe dan ook een prachtplek om aandacht mee te trekken.

De badkamer is via de keuken te bereiken. Deze beschikt over een ruim ligbad met douche, een vast wastafelmeubel en zwevend toilet. Zie hier ook de wand achter de spiegel voor nog een opvallende designkeuze.

Bijzonderheden

– instap klaar
– vlakbij Amsterdam
– winkelcentrum in de buurt
– (sport)parken vlakbij
– 2 slaapkamers
– 2 balkons
– ligbad
– gezonde VVE, waarvan kosten ca € 75,- per maand gedeeld met 3 VVE leden

– gelegen op eigen grond
– grenzend aan Amsterdam-Watergraafsmeer

Verkoopvoorwaarden:
De algemene verkoop voorwaarden zijn van toepassing op deze kavel. Deze vindt u tevens terug op de website van Bieden & Wonen.

Wij verzoeken gegadigden eerst de woning te bezichtigen, alvorens een bod kan worden geplaatst op de woning. Bij de bezichtigingen wordt rekening gehouden met de geldende RIVM maatregelen.
Graag vriendelijk verzoek via Funda een mail te sturen met verzoek voor bezichtiging.

Bied datum- en tijd
Op de pagina van de betreffende woning op de Bieden en Wonen website vind je de begin- en eindtijd van de biedronde.

Biedprocedure:
Biedingen kunnen uitsluitend worden gedaan via het online biedsysteem van Bieden en Wonen binnen de getoonde veiling datum- en tijd. De koper behoudt de wettelijke 3 dagen bedenktijd na het tekenen van de koopovereenkomst en het gunnen van de woning. De verkoper behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen niet te gunnen of aan een ander dan de hoogste inschrijver dan wel de inschrijving steeds en zonder opgaaf van redenen af te gelasten, dit alles uitsluitend ter beoordeling van verkoper. Indien niet wordt gegund of de inschrijving om welke reden dan ook wordt afgelast, staat het verkoper vrij om met wie dan ook in onderhandeling te treden over een mogelijke verkoop; verkoper is daarbij niet gehouden om (een) bieder(s) in onderhandelingen te betrekken en bieders komen mitsdien te dier zake geen rechten toe.

Biedvoorwaarden:
De algemene biedvoorwaarden zijn van toepassing op dit veilingobject. Deze kan je inzien tijdens het registreren als bieder op de website: Bieden en Wonen.

Zorgvuldig samengesteld:
Deze advertentietekst is door ons kantoor met de meeste zorg samengesteld aan de hand van de door de verkoper aan ons ter hand gestelde gegevens en tekeningen. Derhalve kunnen wij geen garanties verstrekken, noch kunnen wij op enigerlei wijze eventuele aansprakelijkheid voor deze gegevens aanvaarden.

English version;

Diemerkade 8-1, Diemen

* Please respond only by mail from Funda *.

Introduction

On the Ringvaart canal in Diemen, a stone’s throw from Amsterdam, we have this spacious apartment for sale. With no less than 2 balconies, a luxury bathroom and kitchen and a beautiful feature wall in the living room you have here something really special.

Located near the Diemerplein shopping center, shopping should be easy anyway. Also for the rest you are in the right place. The Diemerbos is nearby, but also several parks both on this and the other side of the A10. The latter also provides several highways, so you can take the car or public transport at any time in any direction.

First floor

Once inside you will find on your left two (bed) rooms, the first slightly smaller than the other, but both overlooking the southeast. Then you come to the kitchen that immediately stands out because of the graphic back wall. With the cabinets in sleek glossy white and gray worktop creates a wonderful contrast and luxurious look. Furthermore, the kitchen is fully equipped with a modern stove, oven and hood. Here we also find the second balcony, with the same view as the bedrooms.

Further into the house we come out in the living room, which also has its own balcony. This offers a view of the A10, but thanks to the noise barrier, it is still nice and quiet to live here. The living room also has an eye catcher, see here the textured wall where the previous residents hung the TV. Whether you follow their example or hang something else does not matter, it is anyway a wonderful place to attract attention.

The bathroom is through the kitchen to reach. It has a spacious bath with shower, a fixed washbasin and toilet. See also the wall behind the mirror for another striking design choice.

Specifics

– move-in ready
– near Amsterdam
– shopping center in the neighborhood
– (sports) parks nearby
– 2 bedrooms
– 2 balconies
– bath
– healthy VVE, which costs about € 75, – per month,, whit total of 3 members
– located on own ground
– adjacent to Amsterdam-Watergraafsmeer

Terms of sale:
The general sales conditions apply to this lot. These can also be found on the website of Bieden & Wonen.

We ask potential buyers to view the house first, before a bid can be placed on the house. The viewings take into account the applicable RIVM measures.
Please kindly send an email via Funda with a request for a viewing.

Bid date and time
On the page of the house on the Offer and Live website you will find the start and end time of the bidding round.

Bidding procedure:
Bids can only be made via the online bidding system of Bieden en Wonen within the auction date and time shown. The buyer retains the legal 3 day cooling off period after signing the purchase agreement and awarding the property. The seller reserves the right not to award or to award to another than the highest bidder or to cancel the registration at any time and without giving reasons, all at the sole discretion of the seller. If no award is made or if the registration is cancelled for any reason whatsoever, the Seller shall be free to enter into negotiations with whomever it wishes regarding a possible sale; the Seller shall not be obliged to involve any bidder(s) in such negotiations and bidders shall therefore not be entitled to any rights in this respect.

Bidding conditions:
The general bidding conditions apply to this auction object. These can be viewed when registering as a bidder on the website: Bidding and Living.

Carefully composed:
This advertisement text has been compiled by our office with the greatest care based on the information and drawings provided to us by the seller. Therefore, we can not provide warranties, nor can we in any way accept liability for this information.

NEN-2580 standards:
The published area and dimensions of this property are compiled by an independent party in the form of a measurement report, in accordance with NEN 2580 standards for area measurements.

NEN-2580 normering:
De gepubliceerde oppervlakte en metrages van deze woning zijn door een onafhankelijke partij samengesteld in de vorm van een meetrapport, conform de NEN 2580 normering voor oppervlakte metingen.

Plan een bezichtiging

Natuurlijk wil je dit huis van binnen bekijken! Gaan we regelen. Vul hieronder je gegevens in en geef eventueel aan welke dag en welk tijdstip jou het beste uitkomt. Dan wordt er contact met je opgenomen om een afspraak te maken.

Vrijblijvend hypotheekadvies?
Via onze hypotheekadviseur kan je redelijk wat kosten besparen. Het eerste gesprek is gratis en kan eventueel via Google Meets.

Safe Begeleidend notaris voor de juridische overdracht is Kuin van Overbeek Notariaat (020 305 2700)

Heb je nog vragen?

Alle veelgestelde vragen rondom het bieden vind je hier. Voor overige vragen zijn wij telefonisch bereikbaar op 085 130 2361.

Locatie woning