Amsterdam – Toutenburgstraat 84

53 m2 - 3 kamers - bieden vanaf: € 215.000 - Delen op socials - Wat worden mijn maandlasten ?

Bezichtiging aanvragen

Aangeboden door

Marco Verbeek - marco@biedenenwonen.nl - 06 54 27 53 32

Marco Verbeek

Mooie woning he?

Graag alleen via Funda mail reageren voor een bezichtiging a.u.b
Englis version below;

Toutenburgstraat 84, Amsterdam

Ben jij op zoek naar naar een keurig afgewerkt appartement waar je zo in kunt trekken? Dan is dit appartement aan de Toutenburgstraat 84 zeker iets voor jou! Het is onder andere voorzien van twee slaapkamers, open living en knus balkon met groen uitzicht.

De ligging van de woning is ideaal. Het is gelegen aan de rand van de stad in de wijk Reigersbos . Het appartement is goed te bereiken. Middels de metro welke zich binnen 5 minuten loopafstand bevindt, ben je snel in het centrum van Amsterdam en met de auto zit je zo op de uitvalswegen richting andere steden. Parkeren doe je gemakkelijk in de straat of wijk.

Indeling

Het appartement is te bereiken via een centrale hal met intercomsysteem. Tevens bevinden zich hier de brievenbussen. Vanuit de lange hal van het appartement kun je naar alle ruimtes. De woonkamer is een heerlijk open en lichte ruimte met een keurige laminaatvloer. Hier is genoeg ruimte voor een woonkamer, eetkamer en een open keuken. Vanaf je bank heb je uitzicht over de groene bomen en het meertje en vanuit hier heb je toegang tot een knus balkon met hetzelfde uitzicht.

De open keuken is ingericht met een simpel keukenblad met witte keukenkasten. Om het hoekje vind je het gasfornuis en de koelkast. Doordat het een open keuken betreft is dit een fijne keuken om gezellig in te koken en na te tafelen.

De badkamer is klein, maar voorzien van alles wat je nodig hebt! Je hebt hier een inloopdouche en wastafel in meubel tot je beschikking. Het toilet bevindt zich in een aparte ruimte op de gang.

De masterbedroom is klein, maar biedt wel genoeg plek voor een tweepersoonsbed en eventueel een grote kledingkast. De andere kamer is iets kleiner en daardoor ideaal in te richten als (kinder)slaapkamer, thuiskantoor, inloopkast of iets anders. Aan jou de keuze!

Bijzonderheden

– Keurig onderhouden appartement
– VVE kosten 98,52 per maand
– erfpacht afgekocht tot 31-10-2034
– Energielabel C
– Nabij het centrum van Amsterdam
– Uitvalswegen nabij
– 2 slaapkamers , waarvan 1 kleine.
– Balkon met groen uitzicht
– Open living

Verkoopvoorwaarden:
De algemene verkoop voorwaarden zijn van toepassing op deze kavel. Deze vindt u tevens terug op de website van Bieden & Wonen.

Wij verzoeken gegadigden eerst de woning te bezichtigen, alvorens een bod kan worden geplaatst op de woning. Bij de bezichtigingen wordt rekening gehouden met de geldende RIVM maatregelen.
Graag vriendelijk verzoek via Funda een mail te sturen met verzoek voor bezichtiging.

Bied datum- en tijd
Op de pagina van de betreffende woning op de Bieden en Wonen website vind je de begin- en eindtijd van de biedronde.

Biedprocedure:
Biedingen kunnen uitsluitend worden gedaan via het online biedsysteem van Bieden en Wonen binnen de getoonde veiling datum- en tijd. De koper behoudt de wettelijke 3 dagen bedenktijd na het tekenen van de koopovereenkomst en het gunnen van de woning. De verkoper behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen niet te gunnen of aan een ander dan de hoogste inschrijver dan wel de inschrijving steeds en zonder opgaaf van redenen af te gelasten, dit alles uitsluitend ter beoordeling van verkoper. Indien niet wordt gegund of de inschrijving om welke reden dan ook wordt afgelast, staat het verkoper vrij om met wie dan ook in onderhandeling te treden over een mogelijke verkoop; verkoper is daarbij niet gehouden om (een) bieder(s) in onderhandelingen te betrekken en bieders komen mitsdien te dier zake geen rechten toe.

Biedvoorwaarden:
De algemene biedvoorwaarden zijn van toepassing op dit veilingobject. Deze kan je inzien tijdens het registreren als bieder op de website: Bieden en Wonen.

Zorgvuldig samengesteld:
Deze advertentietekst is door ons kantoor met de meeste zorg samengesteld aan de hand van de door de verkoper aan ons ter hand gestelde gegevens en tekeningen. Derhalve kunnen wij geen garanties verstrekken, noch kunnen wij op enigerlei wijze eventuele aansprakelijkheid voor deze gegevens aanvaarden.

NEN-2580 normering:
De gepubliceerde oppervlakte en metrages van deze woning zijn door een onafhankelijke partij samengesteld in de vorm van een meetrapport, conform de NEN 2580 normering voor oppervlakte metingen.

Please respond via Funda mail for a viewing only

Toutenburgstraat 84, Amsterdam

Are you looking for a neatly finished apartment where you can move in? Then this apartment on the Toutenburgstraat 84 is definitely for you! It is equipped with two bedrooms, open living room and cozy balcony with green views.

The location of the house is ideal. It is located on the outskirts of the city in the district Reigersbos . The apartment is easily accessible. Through the subway which is within 5 minutes walking distance, you are quickly in the center of Amsterdam and by car you are on the roads towards other cities. Parking is easy in the street or neighborhood.

Layout

The apartment is accessed via a central hall with intercom system. Also here are the mailboxes. From the long hall of the apartment you can go to all rooms. The living room is a lovely open and bright room with a neat laminate floor. Here is enough space for a living room, dining room and an open kitchen. From your sofa you have a view over the green trees and the lake and from here you have access to a cozy balcony with the same view.

The open kitchen is furnished with a simple kitchen top with white kitchen cabinets. Around the corner you will find the stove and refrigerator. Because it is an open kitchen, this is a nice kitchen to cook in and to dine.

The bathroom is small, but equipped with everything you need! You have a walk-in shower and washbasin in furniture at your disposal. The toilet is in a separate room in the hallway.

The master bedroom is small, but offers enough space for a double bed and possibly a large closet. The other room is slightly smaller and therefore ideal to convert into a (children’s) bedroom, home office, walk-in closet or something else. The choice is yours!

Details

– Well maintained apartment
– VVE costs 98.52 per month
– Ground lease paid until 31-10-2034
– Energy label C
– Near the center of Amsterdam
– Highways nearby
– 2 bedrooms, 1 small.
– Balcony with green view
– Open living

Conditions of sale:
The general conditions of sale apply to this lot. These can also be found on the website of Bieden & Wonen.

We ask potential buyers to view the house first, before a bid can be placed on the house. The viewings take into account the applicable RIVM measures.
Please kindly send an email via Funda with a request for a viewing.

Bid date and time
On the page of the house on the Offer and Live website you will find the start and end time of the bidding round.

Bidding procedure:
Bids can only be made via the online bidding system of Offer and Live within the auction date and time shown. The buyer retains the legal 3 day cooling off period after signing the purchase agreement and awarding the property. The seller reserves the right not to award or to award to another than the highest bidder or to cancel the registration at any time and without giving reasons, all at the sole discretion of the seller. If no award is made or if the registration is cancelled for any reason whatsoever, the Seller shall be free to enter into negotiations with whomever it wishes regarding a possible sale; the Seller shall not be obliged to involve any bidder(s) in such negotiations and bidders shall therefore not be entitled to any rights in this respect.

Bidding conditions:
The general bidding conditions apply to this auction object. These can be viewed when registering as a bidder on the website: Bidding and Living.

Carefully composed:
This advertisement text has been compiled by our office with the greatest care based on the information and drawings provided to us by the seller. Therefore, we can not provide warranties, nor can we in any way accept liability for this information.

NEN-2580 standards:
The published area and dimensions of this property are compiled by an independent party in the form of a measurement report, in accordance with NEN 2580 standards for area measurements.

Plan een bezichtiging

Natuurlijk wil je dit huis van binnen bekijken! Gaan we regelen. Vul hieronder je gegevens in en geef eventueel aan welke dag en welk tijdstip jou het beste uitkomt. Dan wordt er contact met je opgenomen om een afspraak te maken.

Vrijblijvend hypotheekadvies?
Via onze hypotheekadviseur kan je redelijk wat kosten besparen. Het eerste gesprek is gratis en kan eventueel via Google Meets.

Safe Begeleidend notaris voor de juridische overdracht is Kuin van Overbeek Notariaat (020 305 2700)

Heb je nog vragen?

Alle veelgestelde vragen rondom het bieden vind je hier. Voor overige vragen zijn wij telefonisch bereikbaar op 085 130 2361.

Locatie woning