Amsterdam – Ruiseveenpad 42

58 m2 - 2 kamers - bieden vanaf: € 210.000 - Delen op socials - Wat worden mijn maandlasten ?

Bezichtiging aanvragen

Aangeboden door

Marco Verbeek - marco@biedenenwonen.nl - 06 54 27 53 32

Marco Verbeek

Mooie woning he?

LET OP: AANVRAGEN VOOR EEN BEZICHTIGING GRAAG PER MAIL.

English version below

Ruiseveenpad 42 Amsterdam

Introductie

Op de tweede verdieping van dit appartementencomplex vindt u dit mooie appartement met ruim
balkon. U parkeert hier snel en gemakkelijk uw auto in de naastgelegen parkeergarage. De woning
heeft een fijne afwerking met een moderne keuken en nette badkamer met ligbad. U heeft hier
beschikking tot een slaapkamer van bijna 13m² en het balkon is zelfs nóg groter!
Het Ruiseveenpad vindt u in Gaasperdam, in de buurt Reigersbos. De buurt is volop in ontwikkeling.
De gemeente is momenteel erg druk met aanpassingen aan het winkelcentrum en de bouw van
nieuwe woningen. U woont hier op steenworp afstand van winkelcentrum Reigersbos met een
gevarieerd aanbod van winkels en een wekelijkse markt op woensdag. Boodschappen doet u zelfs
nóg sneller, er ligt namelijk een supermarkt direct onder het appartementencomplex. Voorzieningen
als scholen, kinderopvangcentra en sportverenigingen liggen op korte afstand. Wandelt u graag, dan
kunt u dit doen in het prachtige Gaasperpark met –plas. Het metrostation is op vijf minuten
loopafstand en u bevindt zich ook in een mum van tijd op de ring. Kortom, ruim wonen met om de
hoek de levendigheid van Amsterdam!

Indeling

Appartement
Het appartement bevindt zich op de tweede verdieping en bereikt u via de galerij. Via de hal kunt u
direct de slaapkamer in naar rechts en als u iets doorloopt vindt u de badkamer en het toilet. Loopt u
rechtdoor, dan komt u uit in de woonkamer. In het gehele appartement ligt hetzelfde donkerkleurige
laminaat, wat voor een mooi geheel zorgt. Mede dankzij de grote raampartijen over de gehele
lengte, is er de gehele dag veel lichtinval in de woonkamer. Via de woonkamer heeft u toegang tot
het ruime balkon. Hier is gewoon ruimte voor een heerlijke zit plek en kunt u dus lekker van de zon
genieten!

De living is bijna 23m², waardoor u hier naast de tv en bank ook eventueel ruimte kunt vrijmaken
voor een thuiswerkplek of een kleine eettafel. Dankzij de ventilatieroosters boven de raampartijen,
kunt u de gehele dag uw woning ventileren. De open keuken is in een L-vorm gebouwd en heeft
mooie witte keukenkastjes met een donker werkblad. U bent hier voorzien van alle benodigdheden,
zoals een afzuigkap, combi-oven, koel- en vriescombinatie en vaatwasser.
Dringen voor de badkamer is niet nodig, het toilet heeft namelijk een aparte toegang naast deze
ruimte. De afwerking van zowel de badkamer als het toilet is zeer netjes, met een combinatie van
witte en zwarte betegeling. Ontspannen na een lange werkdag doet u in het heerlijke ligbad. De
badkamer is tevens voorzien van een mooi badkamermeubel en hier vindt u ook de aansluitingen
voor de wasmachine en droger.

Het fijne aan de slaapkamer is de ligging aan de voorzijde. Doordat de living zich aan de andere kant
van de woning bevindt, heeft u hier weinig last van leef geluiden. De slaapkamer is bijna 13m²,
waardoor u hier naast een bed, ook ruimte vrij kunt maken voor een kast. Ook in deze ruimte vindt u
de brede raampartijen en ventilatieroosters terug .

Bijzonderheden

– Instap klaar
– Boven een supermarkt en op steenworp afstand van winkelcentrum Reigersbos
– Groot balkon
– Mooie ruime en complete keuken
– Veel lichtinval
– oplevering kan snel!
– erfpacht afgekocht tot 2032 met aanvraag voor eeuwigdurend aangevraagd
– Energielabel aangevraagd
– bouwjaar 1984
– 58 M2 woonopervlakte

Verkoopvoorwaarden:
De algemene verkoop voorwaarden zijn van toepassing op deze kavel. Deze vindt u tevens terug op de website van Bieden & Wonen.

Wij verzoeken gegadigden eerst een woning te bezichtigen, alvorens een bod kan worden geplaatst op de woning. Bij de bezichtigingen wordt rekening gehouden met de geldende RIVM maatregelen.
Graag vriendelijk verzoek via Funda een mail te sturen met verzoek voor bezichtiging.

Bied datum- en tijd
Op de pagina van de betreffende woning op de Bieden en Wonen website vind je de begin- en eindtijd van de biedronde.

Biedprocedure:
Biedingen kunnen uitsluitend worden gedaan via het online biedsysteem van Bieden en Wonen binnen de getoonde veiling datum- en tijd. De koper behoudt de wettelijke 3 dagen bedenktijd na het tekenen van de koopovereenkomst en het gunnen van de woning. De verkoper behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen niet te gunnen of aan een ander dan de hoogste inschrijver dan wel de inschrijving steeds en zonder opgaaf van redenen af te gelasten, dit alles uitsluitend ter beoordeling van verkoper. Indien niet wordt gegund of de inschrijving om welke reden dan ook wordt afgelast, staat het verkoper vrij om met wie dan ook in onderhandeling te treden over een mogelijke verkoop; verkoper is daarbij niet gehouden om (een) bieder(s) in onderhandelingen te betrekken en bieders komen mitsdien te dier zake geen rechten toe.

Biedvoorwaarden:
De algemene biedvoorwaarden zijn van toepassing op dit veilingobject. Deze kan je inzien tijdens het registreren als bieder op de website: Bieden en Wonen.

Zorgvuldig samengesteld:
Deze advertentietekst is door ons kantoor met de meeste zorg samengesteld aan de hand van de door de verkoper aan ons ter hand gestelde gegevens en tekeningen. Derhalve kunnen wij geen garanties verstrekken, noch kunnen wij op enigerlei wijze eventuele aansprakelijkheid voor deze gegevens aanvaarden.

NEN-2580 normering:
De gepubliceerde oppervlakte en metrages van deze woning zijn door een onafhankelijke partij samengesteld in de vorm van een meetrapport, conform de NEN 2580 normering voor oppervlakte metingen.

Please respond by mail only.

Ruiseveenpad 42 Amsterdam

Introduction

On the second floor of this apartment complex you will find this beautiful apartment with
balcony. You can park your car quickly and easily in the adjacent parking garage. The apartment
has a fine finish with a modern kitchen and neat bathroom with bathtub. You have here
You have access to a bedroom of almost 13m ² and the balcony is even larger!
The Ruiseveenpad is located in Gaasperdam, in the Reigersbos neighborhood. The neighborhood is in full development.
The municipality is currently very busy with changes to the shopping center and the construction of new homes.
new homes. You live just a stone’s throw away from the Reigersbos shopping center with a varied
Reigersbos with a varied range of stores and a weekly market on Wednesday. You can do your shopping even faster
There is a supermarket directly under the apartment complex. Facilities
such as schools, childcare centers and sports clubs are a short distance away. Do you like to walk?
you can do this in the beautiful Gaasper Park with lake. The metro station is five minutes
walking distance and you are also in no time on the ring. In short, spacious living with around the corner
corner the liveliness of Amsterdam!

Layout

Apartment
The apartment is located on the second floor and can be reached via the gallery. Through the hall you can
directly into the bedroom to the right and if you walk a little further you will find the bathroom and toilet. Do you walk
straight, then you come out in the living room. The entire apartment is the same dark-colored
laminate, which provides a nice whole. Partly due to the large windows along the entire length
length, there is plenty of light throughout the day in the living room. Through the living room you have access to
the spacious balcony. Here is just room for a lovely sitting area and you can therefore enjoy the sun
enjoy!

The living room is almost 23m ², so you here next to the TV and bank can also possibly make room
for a home office or a small dining table. Thanks to the vents above the windows,
you can ventilate your home throughout the day. The open kitchen is built in an L-shape and has
beautiful white kitchen cabinets with a dark worktop. You are here equipped with all necessities,
such as an extractor, combi-oven, fridge-freezer and dishwasher.
Drilling for the bathroom is not necessary, the toilet has a separate entrance next to this
space. The finish of both the bathroom and the toilet is very neat, with a combination of
white and black tiling. Relaxing after a long day at work you do in the lovely bath. The
The bathroom is also equipped with a nice bathroom cabinet and here you will also find the connections
for the washer and dryer.

The nice thing about the bedroom is its location at the front. Because the living room is on the other side
of the house, you have little burden of living here. The bedroom is almost 13m ²,
which means that in addition to a bed, you can also create space for a closet. Also in this room, you will find
the wide windows and vents back.

Specifics

– Ready to move in
– Above a supermarket and just steps away from shopping Reigersbos
– Large balcony
– Beautiful spacious and fully equipped kitchen
– Lots of light
– delivery can be fast!
– Ground lease purchased up to 2032 with application for perpetual requested
– Energy label requested
– Built in 1984
– 58 M2 living space

Conditions of sale:
The general sales conditions apply to this lot. These can also be found on the website of Bieden & Wonen.

We ask that candidates first visit a home before a bid can be placed on the property. The viewings take into account the applicable RIVM measures.
Please kindly send an email via Funda with a request for a viewing.

Bid date and time
On the page of the house on the Offer and Live website you will find the start- and end time of the bidding round.

Bidding procedure:
Bids can only be made via the online bidding system of Bieden en Wonen within the auction date and time shown. The buyer retains the legal 3-day cooling-off period after signing the purchase agreement and awarding the property. The seller reserves the right not to award or to award to another than the highest bidder or to cancel the registration at any time and without giving reasons, all at the sole discretion of the seller. If no award is made or if the registration is cancelled for any reason whatsoever, the Seller shall be free to enter into negotiations with whomever it wishes regarding a possible sale; the Seller shall not be obliged to involve any bidder(s) in such negotiations and bidders shall therefore not be entitled to any rights in this respect.

Bidding conditions:
The general bidding conditions apply to this auction object. These can be viewed when registering as a bidder on the website: Bidding and Living.

Carefully composed:
This advertisement text has been compiled by our office with the greatest care based on the information and drawings provided to us by the seller. Therefore we can not give any guarantees, nor can we in any way accept any liability for this information.

NEN-2580 standards:
The published area and dimensions of this property are compiled by an independent party in the form of a measurement report, in accordance with NEN 2580 standards for area measurements.

Plan een bezichtiging

Natuurlijk wil je dit huis van binnen bekijken! Gaan we regelen. Vul hieronder je gegevens in en geef eventueel aan welke dag en welk tijdstip jou het beste uitkomt. Dan wordt er contact met je opgenomen om een afspraak te maken.

Vrijblijvend hypotheekadvies?
Via onze hypotheekadviseur kan je redelijk wat kosten besparen. Het eerste gesprek is gratis en kan eventueel via Google Meets.

Safe Begeleidend notaris voor de juridische overdracht is Kuin van Overbeek Notariaat (020 305 2700)

Heb je nog vragen?

Alle veelgestelde vragen rondom het bieden vind je hier. Voor overige vragen zijn wij telefonisch bereikbaar op 085 130 2361.

Locatie woning