Amsterdam – Jacques Veltmanstraat 97

128 m2 - 3 kamers - bieden vanaf: € 575.000 - Delen op socials - Wat worden mijn maandlasten ?

Bezichtiging aanvragen

Aangeboden door

Marco Verbeek - marco@biedenenwonen.nl - 06 54 27 53 32

Marco Verbeek

Mooie woning he?

Bieden en Wonen Amsterdam biedt aan:

FANTASTISCH LICHT APPARTEMENT/ SEMI PENTHOUSE VAN CIRCA 128 M2 MET WAANZINNIG UITZICHT GELEGEN OP DE TWAALFDE VERDIEPING IN HET MODERNE COMPLEX UPTOWN AAN DE RAND VAN HET GELIEFDE AMSTERDAM ZUID MET EEN PARKEERPLAATS IN DE ONDERBOUW.

Het uitzicht vanuit dit appartement is fantastisch en verveelt geen moment. Binnen is er veel aandacht besteed aan het wooncomfort.

Omgeving:
Het moderne complex ‘Uptown’ ligt aan de rand van het geliefde Amsterdam Zuid en dichtbij het Vondelpark en Rembrandtpark. In de directe omgeving treft u alle winkels voor uw dagelijkse en niet-dagelijkse boodschappen, leuke (eet)café’s, restaurants en diverse andere recreatiemogelijkheden zoals sportscholen, zwembaden en theaters. Door de gunstige ligging (naast de ring A10 en op loopafstand van station Lelylaan) heeft u een optimale bereikbaarheid naar Schiphol (7 minuten per trein), Zuid/WTC (5 minuten per metro) en het centrum. Sloterpas bevindt zich ongeveer 700m vanaf het appartement. Het Leidseplein is op 15 minuten fietsafstand van deze locatie. Zondag lunchen aan het Valeriusplein met de vele restaurants of afspreken in het Vondelpark om na wat wandelen te genieten van een simpele picnic met hapje en drankje behoren tot de vele recreatieve mogelijkheden van dit appartement. In de afgesloten parkeergarage onder het complex bevindt zich uw eigen parkeerplaats.

Indeling:
Op de begane grond een centrale entree met brievenbussen, het kantoor van de huismeester, 2 liften, een trappenhuis en toegang tot de parkeerkelder met privé parkeerplaats en de gezamenlijke fietsenberging.
Op de elfde verdieping bevindt zich de ingang tot deze Semi Penthouse, waar u na met de lift te zijn aangekomen over een mooi hemels blauw tapijt in de gang richting uw entree wordt begeleidt. Bij de entree treft u een ruime hal, met een stijlvolle trap naar de twaalfde verdieping naar de overloop met toegang tot alle vertrekken . De ruime en lichte woonkamer met grote raampartijen is op het westen gericht en geeft toegang tot de loggia (welke ook bereikbaar is via alle kamers). De fraaie keuken met kookeiland is voorzien van moderne inbouwapparatuur, zoals inductie kookplaat en dubbele oven. Tijdens het koken heeft u aan beide kanten van het kookeiland een verreikend uitzicht. Aan de woonkamer deel geven de raampartijen die van plafond tot vloer rijken op heldere dagen uitzicht voorbij Hoofddorp en de panorama ramen aan de keukenkant geven zicht op Amsterdam en deels de zuid as.

De berging/CV ruimte bevindt zich bij de overloop links met een apart toilet. De twee ruime slaapkamers, ( waarvan één nu een werkkamer is ) bieden beide toegang tot de loggia/serre, evenals de woonkamer. De mooie badkamer is voorzien van een ligbad, inloop douche en wastafel. Vanuit uw bad heeft u een prachtig uitzicht over Amsterdam!! Het appartement heeft een apart toilet met fonteintje. Prachtige tropisch hard houten vloer door praktisch het gehele appartement.

Erfpacht:
De woning is gelegen op gemeentelijke erfpacht met een afgekochte canon tot 2052. Het huidige tijdvak loopt van 16-03-2002 t/m 15-03-2052. Er is eeuwigdurend afkoop van de erfpacht aangevraagd tegen de gunstige voorwaarden, welke overdraagbaar zijn indien daar gebruik van gemaakt wenst te worden. De Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 1994 zijn van toepassing.

Bijzonderheden:
* Gelegen op afgekocht erfpacht t/m 2052
* Waanzinnig uitzicht
* 2 slaapkamers ,waarvan momenteel één nu werkkamer 
* Huismeester aanwezig in het complex
* Voorgevel vernieuwd (2019)
* Parkeerplaats ( welke ook apart te koop kan worden gezet )
* 2 liften
* Gezonde, professionele en actieve VvE
* Servicekosten € 188,00 per maand
* Oplevering in overleg

Bezichtigingen:
Nieuwsgierig geworden? Voor het maken van een bezichtigingsafspraak kun je contact opnemen met de makelaar via Funda, de woningpagina op de website van Bieden en Wonen.

Wij verzoeken gegadigden eerst de woning te bezichtigen, alvorens een bod kan worden geplaatst op de woning. Bij de bezichtigingen wordt rekening gehouden met de geldende RIVM maatregelen.

Veilingdatum:
Op de pagina van de betreffende woning op de Bieden en Wonen website vind je de begin- en eindtijd van de veiling.
Dit is geen executie veiling. Dit is een vrijwillige online veiling. Deze woning wordt via het online Bieden en Wonen biedsysteem verkocht. Je kunt als bieder alle biedingen online volgen en bekijken onder welke voorwaarden een bod wordt geplaatst. De gehele veiling verloopt onder toezicht van een notaris. Op deze manier krijgt elke bieder een eerlijke kans een bod uit te brengen en zorgen we voor 100% transparantie.
NB. De getoonde vraagprijs is een vanaf prijs. Biedingen kunnen worden geplaatst uitsluitend vanaf de getoonde vanaf prijs.

Biedprocedure:
Biedingen kunnen uitsluitend worden gedaan via het online biedsysteem van Bieden en Wonen binnen de getoonde veiling datum- en tijd. Na afloop van de biedronde heeft verkoper het gun recht van maximaal 3 werkdagen. De koper behoudt de wettelijke 3 dagen bedenktijd na het tekenen van de koopovereenkomst en het gunnen van de woning.

Platform notaris:
Dit object heeft een zogenaamde platform notaris, waar je als koper de eigendomsoverdracht van dit veilingobject kunt laten plaatsvinden. Deze notaris voor de overdracht is Kuin van Overbeek notariaat, gevestigd te Amsterdam. Tevens is dit de notaris voor het toezicht gedurende de online veiling.

Veilingvoorwaarden:
De algemene veilingvoorwaarden zijn van toepassing op dit veilingobject. Deze ontvang je tijdens de registratie als bieder op onze website.
Deze tekst is door ons kantoor met de meeste zorg samengesteld aan de hand van de door de verkoper aan ons ter hand gestelde gegevens en tekeningen. Derhalve kunnen wij geen garanties verstrekken, noch kunnen wij op enigerlei wijze eventuele aansprakelijkheid voor deze gegevens aan

English version:

Bieden en Wonen Amsterdam offers:

FANTASTIC LIGHT APARTMENT / SEMI PENTHOUSE OF APPROXIMATELY 128 M2 WITH AMAZING VIEWS LOCATED ON THE 12TH FLOOR IN THE MODERN UPTOWN COMPLEX ON THE EDGE OF THE BELOVED AMSTERDAM SOUTH WITH A PARKING SPACE IN THE BASEMENT.

The view from this apartment is fantastic and never boring. Inside, a lot of attention has been paid to the comfort of living.

Surroundings:
The modern complex “Uptown” is located on the edge of the popular Amsterdam South and close to the Vondelpark and Rembrandtpark. In the immediate vicinity you will find all the shops for your daily and non-daily groceries, nice (dining) cafes, restaurants and various other recreational opportunities such as gyms, swimming pools and theaters. Due to its favourable location (next to the A10 ring road and within walking distance of Lelylaan station) you have optimal accessibility to Schiphol (7 minutes by train), Zuid / WTC (5 minutes by metro) and the center. Sloterpas is located about 700m from the apartment. Leidseplein is a 15-minute bike ride from this location. Sunday lunch at the Valeriusplein with the many restaurants or meeting in the Vondelpark to enjoy a simple picnic with a snack and drink after some walking are among the many recreational options of this apartment. You will find your own parking space in the closed parking garage under the complex.

Layout:
On the ground floor a central entrance with mailboxes, the caretaker’s office, 2 elevators, a staircase and access to the basement with private parking space and the shared bicycle shed.
On the eleventh floor is the entrance to this Semi Penthouse, where after arriving by elevator you will be guided over a beautiful blue carpet in the hallway towards your entrance. At the entrance you will find a spacious hall, with a stylish staircase to the twelfth floor to the landing with access to all rooms. The spacious and bright living room with large windows faces west and provides access to the loggia (which is also accessible from all rooms). The beautiful kitchen with cooking island is equipped with modern appliances, such as an induction hob and double oven. While cooking, you have a far-reaching view on both sides of the kitchen island. In the living room part, the windows that extend from ceiling to floor on clear days give a view beyond Hoofddorp and the panoramic windows on the kitchen side give a view of Amsterdam and partly the south axis.

The storage / boiler room is located at the landing on the left with a separate toilet. The two spacious bedrooms (one of which is now an office) both provide access to the loggia / conservatory, as well as the living room. The beautiful bathroom has a bath, walk-in shower and sink. From your bath you have a beautiful view over Amsterdam !! The apartment has a separate toilet with hand basin. Beautiful tropical hardwood floors throughout practically the entire apartment.

Ground lease:
The house is located on a municipal leasehold with a surrendered ground rent until 2052. The current period runs from 16-03-2002 to 15-03-2052. Perpetual redemption of the leasehold has been requested on favorable terms, which are transferable if use is made of it. The General Provisions for continuous leasehold 1994 apply.

Particularities:
* Located on purchased leasehold until 2052
* Amazing view
* 2 bedrooms, one of which is currently an office
* Caretaker present in the complex
* Facade renewed (2019)
* Parking space (which can also be sold separately)
* 2 elevators
* Healthy, professional and active VvE
* Service costs € 188.00 per month
* Delivery in consultation

Viewings:
Became curious? To make a viewing appointment, you can contact the broker via Funda, the home page on the Bieden en Wonen website.

We request interested parties to view the property first, before a bid can be placed on the property. During the viewings, the applicable RIVM measures are taken into account.

Auction date:
You will find the start and end time of the auction on the page of the relevant home on the Bieden en Wonen website.
This is not a foreclosure auction. This is a voluntary online auction. This property is sold through the online Bieden en Wonen bidding system. As a bidder, you can follow all bids online and see under which conditions a bid is placed. The entire auction is supervised by a notary. In this way, every bidder gets a fair chance to make a bid and we ensure 100% transparency.
NB. The asking price shown is a starting price. Bids can be placed only from the starting price shown.

Bidding procedure:
Bids can only be made via the online bidding system of Bieden en Wonen within the auction date and time shown. After the bidding round, the seller has the right to gun for a maximum of 3 working days. The buyer retains the statutory 3-day cooling-off period after signing the purchase agreement and awarding the property.

Platform notary:
This object has a so-called platform notary, where you as a buyer can have the transfer of ownership of this auction object take place. This notary for the transfer is Kuin van Overbeek notary, established in Amsterdam. This is also the notary for supervision during the online auction.

Auction Conditions:
The general auction conditions apply to this auction object. You will receive this during registration as a bidder on our website.
This text has been compiled by our office with the utmost care on the basis of the data and drawings provided to us by the seller. Therefore, we cannot provide any guarantees, nor can we accept any liability for this information in any way

Plan een bezichtiging

Natuurlijk wil je dit huis van binnen bekijken! Gaan we regelen. Vul hieronder je gegevens in en geef eventueel aan welke dag en welk tijdstip jou het beste uitkomt. Dan wordt er contact met je opgenomen om een afspraak te maken.

Vrijblijvend hypotheekadvies?
Via onze hypotheekadviseur kan je redelijk wat kosten besparen. Het eerste gesprek is gratis en kan eventueel via Google Meets.

Bieden vanaf

€ 575.000


Hoogste bod

€ 604.000

Heb je nog vragen?

Alle veelgestelde vragen rondom het bieden vind je hier. Voor overige vragen zijn wij telefonisch bereikbaar op 085 130 2361.

Locatie woning