Amsterdam – Aakstraat 191

76 m2 - 4 kamers - bieden vanaf: € 365.000 - Delen op socials - Wat worden mijn maandlasten ?

Bezichtiging aanvragen

Aangeboden door

Marco Verbeek - marco@biedenenwonen.nl - 06 54 27 53 32

Marco Verbeek

Mooie woning he?

Graag alleen per mail reageren vanuit Funda a.u.b.

Aakstraat 191, Amsterdam

In de wijk Buiksloot in Amsterdam-Noord vind je dit riante appartement. Hij is nagenoeg kaal en volledig nieuw opgeleverd waardoor je hem nog helemaal naar eigen wens in kunt richten! Er mist nog een vloer, waarvan er nieuw laminaat aanwezig is indien gewenst, maar hij is al wel voorzien van een prachtige nieuwe moderne keuken en badkamer. Verder is alles vernieuwd binnen.

Met Buiksloterbreek en het Noorderpark op loopafstand heb je lekker veel groen in de buurt. Voor de boodschappen heb je het Banne Winkelcentrum een paar straten verderop. Met meerdere horecagelegenheden in de buurt heb je hier geen excuus om je te vervelen. Maar als je eens ergens anders heen wilt zit je met bus 34 zo op Station Noord, of met de auto hoef je bijna de straat maar uit te rijden en je zit op de A10.

Appartement

Via de hal heb je direct toegang tot twee van de (slaap)kamers, de woonkamer, het aparte toilet en de keuken. De twee slaapkamers die zich aan de achterzijde bevinden zijn ruim genoeg voor een bed, maar zijn ook ideaal in te richten als thuiskantoor, inloopkast of iets anders. De derde slaapkamer is te bereiken via de living. Deze is het grootst en dus het meest geschikt als master bedroom.

De woonkamer zelf is een lichte, ruime kamer met een buitendeur die naar het eerste balkon leidt. Het kleinere, tweede balkon is te bereiken via de strakke design keuken. De keuken is modern en van alle gemakken voorzien. Het is ingericht met strakke witte keukenkasten en een houten design werkblad. Hier is het heerlijk koken met inbouwapparatuur, inductiekookplaat en meer.

Bijzonderheden

– volledig vernieuwd binnen

– kaal opgeleverd, geheel zelf in te richten

– moderne keuken en badkamer

– veel groen in de buurt

– winkelcentrum op loopafstand

– 3 (slaap)kamers

– 2 balkons

– Vve € 121,- p.m.

– erfpacht afgekocht tot 2054

– oplevering kan snel

Verkoopvoorwaarden:
De algemene verkoop voorwaarden zijn van toepassing op deze kavel. Deze vindt u tevens terug op de website van Bieden & Wonen.

Wij verzoeken gegadigden eerst de woning te bezichtigen, alvorens een bod kan worden geplaatst op de woning. Bij de bezichtigingen wordt rekening gehouden met de geldende RIVM maatregelen.
Graag vriendelijk verzoek via Funda een mail te sturen met verzoek voor bezichtiging.

Bied datum- en tijd
Op de pagina van de betreffende woning op de Bieden en Wonen website vind je de begin- en eindtijd van de biedronde.

Biedprocedure:
Biedingen kunnen uitsluitend worden gedaan via het online biedsysteem van Bieden en Wonen binnen de getoonde veiling datum- en tijd. De koper behoudt de wettelijke 3 dagen bedenktijd na het tekenen van de koopovereenkomst en het gunnen van de woning. De verkoper behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen niet te gunnen of aan een ander dan de hoogste inschrijver dan wel de inschrijving steeds en zonder opgaaf van redenen af te gelasten, dit alles uitsluitend ter beoordeling van verkoper. Indien niet wordt gegund of de inschrijving om welke reden dan ook wordt afgelast, staat het verkoper vrij om met wie dan ook in onderhandeling te treden over een mogelijke verkoop; verkoper is daarbij niet gehouden om (een) bieder(s) in onderhandelingen te betrekken en bieders komen mitsdien te dier zake geen rechten toe.

Biedvoorwaarden:
De algemene biedvoorwaarden zijn van toepassing op dit veilingobject. Deze kan je inzien tijdens het registreren als bieder op de website: Bieden en Wonen.

Zorgvuldig samengesteld:
Deze advertentietekst is door ons kantoor met de meeste zorg samengesteld aan de hand van de door de verkoper aan ons ter hand gestelde gegevens en tekeningen. Derhalve kunnen wij geen garanties verstrekken, noch kunnen wij op enigerlei wijze eventuele aansprakelijkheid voor deze gegevens aanvaarden.

NEN-2580 normering:
De gepubliceerde oppervlakte en metrages van deze woning zijn door een onafhankelijke partij samengesteld in de vorm van een meetrapport, conform de NEN 2580 normering voor oppervlakte metingen.

English version:

Please only respond by mail from Funda.

Aakstraat 191, Amsterdam

In the district Buiksloot in Amsterdam-North you will find this spacious apartment. It is almost bare and completely new delivered so you can decorate it to your own liking! There is still a floor missing, new laminate is available if desired, but it is already equipped with a beautiful new modern kitchen and bathroom. Everything else has been renewed inside.

With Buiksloterbreek and the Noorderpark within walking distance you have lots of greenery in the neighborhood. For shopping you have the Banne Shopping Center a few blocks away. With several restaurants in the neighborhood you have no excuse to get bored. But if you want to go somewhere else you can take bus 34 to Station Noord, or by car you almost have to drive out of the street and you’re on the A10.

Apartment

Through the hall you have direct access to two of the (bed) rooms, the living room, the separate toilet and the kitchen. The two bedrooms that are located at the rear are spacious enough for a bed, but are also ideal to set up as a home office, walk-in closet or something else. The third bedroom can be reached through the living room. This one is the largest and therefore most suitable as a master bedroom.

The living room itself is a bright, spacious room with an exterior door leading to the first balcony. The smaller, second balcony can be reached through the sleek designer kitchen. The kitchen is modern and fully equipped. It is furnished with sleek white kitchen cabinets and a wooden designer worktop. Here it is great cooking with built-in appliances, induction hob and more.

Details

– Completely renovated inside

– delivered empty, completely to furnish yourself

– Modern kitchen and bathroom

– lots of greenery in the neighborhood

– Shopping center within walking distance

– 3 (bed) rooms

– 2 balconies

– Vve € 121,- p.m.

– Ground lease bought till 2054

– delivery can be fast

Conditions:
The general sales conditions apply to this lot. These can also be found on the website of Bieden & Wonen.

We ask interested parties to view the house first, before a bid can be placed on the house. The viewings take into account the applicable RIVM measures.
Please kindly send an email via Funda with a request for a viewing.

Bid date and time
On the page of the house on the Offer and Live website you will find the start- and end time of the bidding round.

Bidding procedure:
Bids can only be made via the online bidding system of Bieden en Wonen within the auction date and time shown. The buyer retains the legal 3-day cooling-off period after signing the purchase agreement and awarding the property. The seller reserves the right not to award or to award to another than the highest bidder or to cancel the registration at any time and without giving reasons, all at the sole discretion of the seller. If no award is made or if the registration is cancelled for any reason whatsoever, the Seller shall be free to enter into negotiations with whomever it wishes regarding a possible sale; the Seller shall not be obliged to involve any bidder(s) in such negotiations and bidders shall therefore not be entitled to any rights in this respect.

Bidding conditions:
The general bidding conditions apply to this auction object. These can be viewed when registering as a bidder on the website: Bidding and Living.

Carefully composed:
This advertisement text has been compiled by our office with the greatest care based on the information and drawings provided to us by the seller. Therefore, we can not provide warranties, nor can we in any way accept liability for this information.

NEN-2580 standards:
The published area and dimensions of this property are compiled by an independent party in the form of a measurement report, in accordance with NEN 2580 standards for area measurements.

Plan een bezichtiging

Natuurlijk wil je dit huis van binnen bekijken! Gaan we regelen. Vul hieronder je gegevens in en geef eventueel aan welke dag en welk tijdstip jou het beste uitkomt. Dan wordt er contact met je opgenomen om een afspraak te maken.

Vrijblijvend hypotheekadvies?
Via onze hypotheekadviseur kan je redelijk wat kosten besparen. Het eerste gesprek is gratis en kan eventueel via Google Meets.

Safe Begeleidend notaris voor de juridische overdracht is Kuin van Overbeek Notariaat (020 305 2700)

Heb je nog vragen?

Alle veelgestelde vragen rondom het bieden vind je hier. Voor overige vragen zijn wij telefonisch bereikbaar op 085 130 2361.

Locatie woning