Online Bied Regels

Bij het online biedproces worden het volgende reglement door Bieden & Wonen voor bieders en verkopers aangehouden. 

 1. Elke bieder dient de woning te hebben bezichtigd voorafgaand aan het bieden met een medewerker cq. verkopend makelaar van Bieden & Wonen.
 2. Elke bieder dient zich via de website van Bieden & Wonen te registeren als bieder voor of na de bezichtiging, zodat de persoonsgegevens kunnen worden geverifieerd. Let op: bieder dient zich ervan bewust te zijn en te erkennen dat hij/zij geen overeenkomst of rechtsbetrekking met Bieden & Wonen aangaat. Bieden & Wonen werkt uitsluitend in opdracht en in het belang van de Verkoper. Bieden & Wonen is geen partij bij de overeenkomst die bieder eventueel met Verkoper aangaat. Bieden & Wonen aanvaardt hierbij geen enkele aansprakelijkheid en/verantwoordelijkheid jegens Koper.
 3. Nadat de bieder zich heeft geregistreerd zal een medewerker van Bieden & Wonen desbetreffende bieder valideren. Het valideren bestaat uit een controle of de persoon heeft bezichtigd en optioneel een controle op de identiteitsgegevens. Er wordt standaard een WWFT check uitgevoerd van de uiteindelijke potentiële koper na de biedronde.
 4. Na goedkeuring, ontvangt de bieder hierover een e-mail met inloggegevens om deel te kunnen nemen aan de online biedronde(s). Bieden & Wonen instrueert elke bieder op de bezichtiging over de bierprocedure.
 5. Bieden & Wonen adviseert aan de hand van het aantal bezichtigingsaanvragen de type biedronde (openbaar bieden of gesloten bieden) voor de Verkoper. Bieden & Wonen brengt alle bezichtigers op de hoogte over de startdatum- en tijd van de biedronde en de type biedronde via de website van Bieden & Wonen.
 6. Biedingen die de bieder doet zijn bindend, onvoorwaardelijk en onherroepelijk. De uiteindelijke koper behoudt de wettelijke 3 dagen bedenktijd. 
 7. Verkoper is verplicht om binnen 3 werkdagen de woning wel of niet te gunnen aan een van de bieders. Als Verkoper niet tijdig bepaalt, wordt dit automatisch als ‘niet gunnen’ beschouwd. Bieden & Wonen neemt hierover na het eindigen van de biedronde contact met de Verkoper op.
 8. Verkoper is verplicht om dit rechtstreeks aan Bieden & Wonen te laten weten. Bieden & Wonen neemt vervolgens contact op met desbetreffende winnende bieder. 
 9. Verkoper behoudt het recht om na het eindigen van de biedronde via Bieden & Wonen met één van de bieders in onderhandeling te gaan. 
 10. Openbare biedronde: Biedingen kunnen door bieders worden gedaan vanaf de getoonde vraagprijs en/of vanaf-prijs.
 11. Gesloten biedronde: Biedingen kunnen boven en onder de getoonde vraagprijs worden geplaatst door bieders.
 12. Biedingen dienen altijd binnen de start- en einddatum van de biedronde te worden gedaan door bieders. Biedingen die later binnenkomen worden voorgelegd bij de Verkoper, maar kunnen niet worden gekozen binnen dezelfde biedronde. Hiervoor moet de woning niet gegund worden en een nieuwe biedronde worden gestart.
 13. De bieder heeft naast de opgegeven ontbindende voorwaarden het biedersaccount te allen tijde recht op de wettelijk vastgestelde 3 dagen bedenktijd en kan binnen 3 dagen (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) zonder opgaven van redenen het bod/de biedingen intrekken.
 14. Bieder dient Bieden & Wonen op de hoogte te stellen van het intrekken van het bod / de biedingen via info@biedenenwonen.nl. Indien bieder dit niet doet, laat Bieden & Wonen de biedingen online staan.
 15. Verkoper kan de woning uitsluitend nadat de laatste biedronde is verstreken gunnen (niet voor of tijdens de biedronde).
 16. Verkoper heeft het recht van gunnen en is zich nooit verplicht om akkoord te gaan met een van de geplaatste biedingen, dan wel het hoogste bod.
 17. De koop komt pas tot stand na het tekenen van de koopoverenkomst tussen koper en verkoper.
 18. Wanneer de woning niet gegund wordt door de verkoper aan één van de bieders, zal Bieden & Wonen een nieuwe biedronde organiseren. Deze datum wordt online zichtbaar op biedenenwonen.nl.
 19. Verkoper is niet verplicht om akkoord te gaan met het hoogste bod binnen de biedronde(s).
 20. Verkoper mag akkoord gaan met een bod met een lagere koopsom, maar bijvoorbeeld met gunstigere ontbindende voorwaarden.
 21. De bieder is geen registratiekosten verschuldigd voor het deelnemen aan biedrondes online. Registreren is kosteloos.
 22. De definitieve koper dient ten minste 4 weken na ondertekening van de koopakte een waarborgsom te storten op de derdengeldenrekening van de notaris ter hoogte van 10% van de koopsom. Dit is een standaard onderdeel van de koopakte.
 23. De bieder kan via het biedplatform (enkel bij de openbare biedronde) van Bieden & Wonen op twee manieren een bod uitbrengen:
  1. A.Handmatig bod: Dit is een statisch bod, waarbij de bieder zelf handmatig telkens het bod kan verhogen
  2. B.Auto bod: Dit is een biedrobot in het biedplatform van Bieden & Wonen, waarbij de bieder de eerste keer het hoogste bod plaatst en daarmee het biedplafond instelt. De software van Bieden & Wonen zal telkens het bod verhogen met de minimale biedstap wanneer de bieder wordt overboden door een andere bieder;
 24. Bieders ontvangen van alle nieuwe biedingen automatisch push notificaties;
 25. Verkoper kan ervoor kiezen om kosten die Verkoper aan Bieden & Wonen verschuldigd is, door te belasten aan de bieder/Koper door een hogere koopsom te willen accepteren. Als dit het geval is wordt dit duidelijk in het controlescherm voordat een bod wordt geplaatst weergegeven. Dit betekent dat de door de bieder geboden koopsom met dit bedrag wordt verhoogd. Let op: dit zijn andere kosten dan de kosten die gebruikelijk onder ‘bijkomende kosten’ of ‘kosten koper (k.k.)’ vallen. Onder ‘kosten koper’ wordt bijvoorbeeld verstaan de overdrachtsbelasting en de kosten voor de notaris.
 26. Elk object dat wordt aangeboden binnen de openbare biedronde heeft een minimale biedstap.
 27. De minimale biedstap verschilt per object en is op biedenenwonen.nl zichtbaar.
 28. Wanneer een bieder binnen de openbare biedronde in de laatste 5 minuten nog een bod doet, dan wordt de online biedronde die op dat moment bezig is automatisch met 5 minuten verlengd.
 29. De overdracht van het object geschiedt te allen tijde via een notariskantoor aan te geven door koper, tenzij anders is aangegeven of is overeengekomen.
 30. Indien geen notaris is aangegeven voor de overdracht door de bieder wordt het notariskantoor door verkoper gekozen.
 31. Ons algehele verkooptraject wijkt verder niet af van het reguliere verkooptraject, zoals dat van een traditionele makelaardij, op het biedtraject na. Enkel de biedingen verlopen bij Bieden & Wonen via biedenenwonen.nl. De standaard model- koopovereenkomst is van kracht op alle bemiddelingen die Bieden & Wonen (online) verricht.