Kosten Koper

Kosten koper houdt in dat er naast de afgesproken koopsom, ook nog extra kosten bijkomen. Deze kosten zijn voor rekning van de koper. Wij hebben al deze kosten voor je op een rij gezet, zodat je nooit voor verrassingen komt te staan. De kosten zijn opgesplitst in vaste kosten en optionele kosten. Naast de gebruikelijke kosten koper, rekent Bieden en Wonen bovenop de koopsom veilingkosten. Daarmee dekken wij de kosten voor de veilingmeester, notarieel toezicht en de ‘veilingfee’. De hoogte van de veilingkosten hangt af van de type woning en worden pas in rekening gebracht zodra er een koopovereenkomst tot stand is gekomen.

De veilingmeester van Bieden en Wonen die de online veiling begeleidt onder toezicht van een notaris en alle bieders na belt.

 

Vaste kosten koper met financieringsvoorbehoud
Als je als koper een financieringsvoorbehoud hebt, krijg je te maken met onderstaande kostenposten. Benoemde kostenposten, afgezien van de veilingkosten en overdrachtsbelasting, zijn allemaal indicatief.

 • Veilingkosten (veilingfee, gelicentieerde veilingmeester, notarieel toezicht) — €3995 – €4995
 • Overdrachtsbelasting   — 2%
 • Leveringsakte   — €500
 • Hypotheekakte   — €550
 • Leges en Kadastraal recht   — €300
 • Taxatierapport   — €500

 

Vaste kosten koper zonder financieringsvoorbehoud
Als je als koper een bod plaatst zonder financieringsvoorbehoud, krijg je te maken met onderstaande kostenposten. Benoemde kostenposten, afgezien van de veilingkosten en overdrachtsbelasting, zijn allemaal indicatief.

 • Veilingkosten (veilingfee, gelicentieerde veilingmeester, notarieel toezicht) — €2995 – €4995
 • Overdrachtsbelasting   — 2%
 • Leveringsakte   — €650
 • Leges en Kadastraal recht   — €130

 

Optionele kosten koper
Buiten de vaste kosten koper, zijn er een aantal kosten die je tegen kunt komen, maar niet verplicht zijn.

 • Bouwkundig rapport   — €400
 • Hypotheek adviseur   — v.a. €2000
 • Bankgarantie   — 1% van de waarborgsom