Inventarisatie formulier personalia

Ons team werkt graag zo efficiënt mogelijk met het opmaken van de koopovereenkomst. Om deze reden vragen wij je om het onderstaande formulier volledig in te vullen ten behoeve van het opstellen van de voorlopig koopovereenkomst. Nadat je het formulier hebt ingevuld ontvangen wij digitaal alle benodigde informatie om aan de slag te gaan. Wij streven om binnen 7 werkdagen een eerste concept versie aan te leveren bij koper en verkoper. Nadat deze concept koopovereenkomst akkoord is bevonden, sturen wij hem rond naar alle partijen via DocuSign voor digitaal ondertekenen en deponeren wij de akte bij de notaris voor het transporteren van het object.

Personalia Inventarisatie koopcontract

Stap 1 van 8