Utrecht – Zwanenvechtplein 20

114 m2 - 8 rooms - starting price: € 299.500 - Share on social media - What will be my monthly costs ?

Inquire viewing

Offered by

Caspar Phijffer - caspar@biedenenwonen.nl - 085 130 23 61

Caspar Phijffer

Nice place, huh?

Locatie
In het rustige buurtje aan Zwanenvechtplein in het Noorden van Utrecht bieden wij u deze unieke hoekwoning aan. Het betreft een mooie woning bestaande uit een begane grond, een eerste verdieping en een tweede verdieping. Het huis is goed onderhouden en ligt in aan een stil pleintje waar kinderen kunnen spelen.

Begane grond
De begane grond bestaat uit een entree voorzien van een hal en toilet. Aan het einde van de hal treft u de woonkamer met een open keuken en directe opgang naar de tuin.

1e verdieping
Op de eerste verdieping zijn drie ruime slaapkamers, een ruime badkamer en een toilet.

2e verdieping
De laatste verdieping (bovenste verdieping) is ook nog eens voorzien van twee extra slaapkamers. Er is ook nog ruimte voor renovatie.

Erfpacht
De erfpacht is niet afgekocht.

Gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen niet te gunnen of aan een ander dan de hoogste inschrijver dan wel de inschrijving steeds en zonder opgaaf van redenen af te gelasten, dit alles uitsluitend ter beoordeling van verkoper. De verkoper houdt zich te dien aanzien het recht van beraad voor. Indien niet wordt gegund of de inschrijving om welke reden dan ook wordt afgelast, staat het verkoper vrij om met wie dan ook in onderhandeling te treden over een mogelijke verkoop; verkoper is daarbij niet gehouden om (een) bieder(s) in onderhandelingen te betrekken en bieders komen mitsdien te dier zake geen rechten toe.

Betaling
De koopsom dient bij de levering te worden voldaan. Uiterlijk 14 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst dient koper een waarborgsom van 10% van de koopprijs bij de notaris te storten dan wel een bankgarantie tot zodanig bedrag gesteld te laten hebben.

Schedule a viewing

Of course, you will want to see this house from the inside! We’ll take care of it. Enter your details below and indicate which day and time suit you best. You will then be contacted to make an appointment.

Tip: exploratory mortgage advice
Via onze hypotheekadviseur kan je redelijk wat kosten besparen. Het eerste gesprek is gratis en kan eventueel via Google Meets.

Bidding from

€ 299.500


Highest bid

€ 305.490

Do you have questions?

You can find all frequently asked questions about bidding here. For other questions, we can be reached by phone at 085 130 2361.

Location of the house