Amsterdam – Nieuwe Leliestraat 190

110 m2 - 5 rooms - starting price: € 799.500 - Share on social media - What will be my monthly costs ?

Inquire viewing

Offered by

Marco Verbeek - marco@biedenenwonen.nl - 06 54 27 53 32

Marco Verbeek

Nice place, huh?

Bieden en Wonen Amsterdam biedt aan;

Nieuwe Leliestraat 190 Amsterdam – English below

In het hart van de Jordaan bieden wij dit zeer leuke typisch Jordanees pand/huis van maar liefst 4 verdiepingen en een goede buitenruimte aan van ca, 110m2.
De woning is gelegen op eigen grond (m.u.v. de entree. De woning is in het verleden een goed lopende B&B geweest, vergunningen om een B&B te exploiteren zijn aan te vragen bij de gemeente (en op dit moment nog volop verkrijgbaar). Het pand is gelegen in het rustige gedeelte van de Nieuwe Leliestraat maar wel op loop afstand van het bruisende centrum van Amsterdam.

Begane grond
Binnenkomst door authentieke voordeur. Entree met een ruime hal, waarbij aan de achterzijde het toilet is geplaatst. Achter het toilet bevindt zich de een bergruimte met plek voor de wasmachine en droger. Hier hangt ook CV-ketel (2017) en heteluchtverwarming. Als u doorloopt, komt u uit in de ruime voorkomen met openslaande deuren naar het de mooie, rustige Nieuwe Leliestraat. De keuken is voorzien van een Boretti gasfornuis met oven en bijbehorende afzuigkap, inbouw- vaatwasser, koelkast en een eikenhouten aanrechtblad. De bergkast onder de trap is geïntegreerd in de keuken en hierin bevindt zich nog een 2e koelkast bevindt.
Een heerlijk plek om te vertoeven met woon/keuken gedeelte.

Eerste verdieping
Via de trap verplaatst u zich naar de eerste verdieping. Hier komt u uit in de fijne doorzonwoonkamer met toegang tot de patio van ca. 13m2. Deze verdieping heeft aan de voorzijde grote ramen, waardoor er veel lichtinval is. De zon bereikt de patio begin van de middag, waardoor je hier heerlijk, vrijwel geheel privé, kunt zitten.

Tweede verdieping
Neemt u nogmaals de trap zodat u uitkomt op de overloop (voorzien van ruime inbouwkast) van de tweede verdieping. Aan de voorzijde ligt de goed bemeten eerste slaapkamer. Op deze verdieping is de badkamer gesitueerd met een ligbad, toilet, wastafel en natuurlijke ventilatie.

Derde verdieping
Op deze verdieping bevinden zich 1 slaapkamer en een kantoor/hobbyruimte, dit gedeelde is in een handomdraai om te toveren tot een inloopkast, logeerkamer of babykamer. De originele balkenlaag is hier nog aanwezig.
Door de vele ramen rondom, is ook dit een mooie lichte ruimte. Tevens is het mogelijk hier een trap aan te brengen om toegang te krijgen tot een dakterras.

Omgeving
De Nieuwe Leliestraat is gelegen midden in de Jordaan. De Jordaan is natuurlijk bekend om zijn diversiteit. De Lindengracht, bekend om zijn restaurants die tot de beste van Amsterdam behoren, zoals Toscanini en Daalder (Ster restaurant), verderop de nabij gelegen Westerstraat, Cinema Paradiso en op de Noordermarkt Bordewijk. Ook zijn er vele terrasjes van gezellige buurtcafé’s. Op zaterdag is er de Lindengrachtmarkt en op de Noordermarkt, om de hoek, een biologische boerenmarkt, met als grote trekker de heerlijke appeltaart van “Winkel”. Op maandagmorgen is in de Westerstraat nogmaals een markt. In de directe omgeving zijn vele kleine buurtwinkels, zoals de bekende slager Louman, een groenteboer, een poelier en diverse traiteurs. Het huis is niet ver gelegen van de populaire winkelstraat Haarlemmerdijk en -straat. Het Westerpark, met veel culturele voorzieningen, is binnen 10 minuten te voet bereikbaar en het Centraal station binnen 15 minuten. Ook zijn er diverse uitstekende basisscholen in de buurt.

Bijzonderheden
– Woonoppervlakte van 110m2 (NEN-meetrapport aanwezig).
– Bouwjaar pand ca 1892 of wat eerder.
– Patio op het zuiden van 14m2.
– Idyllisch pand midden in de Jordaan.
– Bestaande uit 4 hele verdiepingen.
– Bed & Breakfast vergunning te verkrijgen bij de gemeente (volop beschikbaar op dit moment).
– Vakantie verhuur 30 dagen toegestaan.
– Woonhuis, geen VvE.
– Gelegen op eigen grond.
– Entree op naastgelegen perceel erfpacht tot 1-9-2033.
– Jaarlijkse canon van 105,- euro per jaar.
– C.V.-ketel, Intergas HRE / Heteluchtverwarmingsinstallatie, Brink (onlangs geheel gereviseerd).
– Gedeeltelijk dubbel glas.
– Ouderdoms- en asbestclausule zijn van toepassing.
– Onlangs binnen en buiten geschilderd.
– Niet zelfbewoningsclausule.
– Veel zaken kunnen worden besproken en achterblijven in het pand.
– Oplevering in overleg, kan spoedig.
– Er is pas een overeenkomst na het tekenen van de koopakte.
– Parkeergelegenheid voor de deur, vergunning centrum 2 verkrijgbaar bij de gemeente.

Bieden en wonen Amsterdam verkoopt deze woning via een uniek en transparant Online biedproces.
Geïnteresseerden kunnen zich na bezichtiging aanmelden d.m.v een registratie op onze website om deel te nemen aan het biedproces, waarbij de woning bij opbod tegen het “beste” bod verkocht zal worden.

NB. De getoonde vraagprijs is een vanaf prijs.

Komt u de woning binnenkort bezichtigen?
Vriendelijk verzoek om via Funda een melding voor bezichtiging of rechtstreeks een mail naar: marco@biedenenwonen.nl.

Notaris:
De biedingen van deze online veiling staan onder toezicht van het notariskantoor zoals vermeld staat op de website van Bieden & Wonen, bij desbetreffende woning.

Verkoopvoorwaarden:
De algemene verkoop voorwaarden zijn van toepassing op deze kavel. Deze vindt u tevens terug op de website van Bieden & Wonen.

Gunning:
De verkoper behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen niet te gunnen of aan een ander dan de hoogste inschrijver dan wel de inschrijving steeds en zonder opgaaf van redenen af te gelasten, dit alles uitsluitend ter beoordeling van verkoper. Indien niet wordt gegund of de inschrijving om welke reden dan ook wordt afgelast, staat het verkoper vrij om met wie dan ook in onderhandeling te treden over een mogelijke verkoop; verkoper is daarbij niet gehouden om (een) bieder(s) in onderhandelingen te betrekken en bieders komen mitsdien te dier zake geen rechten toe.

Bieden en Wonen Amsterdam offers;

In the heart of the Jordaan we offer this very nice typical Jordanian building/house of no less than 4 floors and a good outdoor area of ??approximately 110m2.
The house is located on private land (with the exception of the entrance. The house has been a well-run B&B in the past, permits to operate a B&B can be requested from the municipality (and currently still widely available). The property is located in the quiet part of the Nieuwe Leliestraat, but within walking distance of the bustling center of Amsterdam.

Ground floor
Entry through authentic front door. Entrance with a spacious hall, where the toilet is placed at the rear. Behind the toilet is a storage room with space for the washing machine and dryer. There is also a central heating boiler (2017) and hot air heating. If you continue, you will arrive at the spacious appearance with French doors to the beautiful, quiet Nieuwe Leliestraat. The kitchen is equipped with a Boretti gas stove with oven and matching extractor hood, built-in dishwasher, refrigerator and an oak worktop. The storage cupboard under the stairs is integrated into the kitchen and contains a 2nd refrigerator.
A lovely place to stay with living / kitchen area.

First floor
Via the stairs you move to the first floor. Here you enter the nice living room with access to the patio of approx. 13m2. This floor has large windows at the front, so that there is a lot of light. The sun reaches the patio in the early afternoon, so you can sit here, almost completely private.

Second floor
Take the stairs again so that you reach the landing (with a spacious built-in wardrobe) of the second floor. At the front is the well-sized first bedroom. The bathroom is located on this floor with a bath, toilet, sink and natural ventilation.

Third floor
On this floor there is 1 bedroom and an office / hobby room, this shared area can be converted into a walk-in closet, guest room or baby room in no time. The original beams are still present here.
Due to the many windows all around, this is also a beautiful light space. It is also possible to install a staircase here to gain access to a roof terrace.

Surroundings
The Nieuwe Leliestraat is located in the middle of the Jordaan. The Jordaan is of course known for its diversity. The Lindengracht, known for its restaurants that are among the best in Amsterdam, such as Toscanini and Daalder (Star restaurant), further on the nearby Westerstraat, Cinema Paradiso and on the Noordermarkt Bordewijk. There are also many terraces of cozy neighborhood cafes. On Saturdays there is the Lindengrachtmarkt and on the Noordermarkt, around the corner, an organic farmers’ market, with the delicious apple pie from “Winkel” as the main attraction. On Monday morning there is another market in the Westerstraat. In the immediate vicinity are many small local shops, such as the well-known butcher Louman, a greengrocer, a poulterer and various caterers. The house is not far from the popular shopping street Haarlemmerdijk and Street. The Westerpark, with many cultural facilities, can be reached on foot within 10 minutes and the Central station within 15 minutes. There are also several excellent primary schools nearby.
Particularities
– Living area of ??110m2 (NEN measurement report available).
– Year of construction of the building around 1892 or a little earlier.
– South facing patio of 14m2.
– Idyllic building in the middle of the Jordaan.
– Consisting of 4 whole floors.
– Bed & Breakfast permit available from the municipality (plenty available at the moment).
– Vacation rentals allowed for 30 days.
– Residential house, no VvE.
– Located on private land.
– Entrance on adjacent plot leasehold until 1-9-2033.
– Annual canon of 105 euros per year.
– Central heating boiler, Intergas HRE / Hot air heating system, Brink (recently completely overhauled).
– Partially double glass.
– Old age and asbestos clause apply.
– Recently painted inside and out.
– Non self-occupancy clause.
– Many matters can be discussed and left behind in the building.
– Delivery in consultation, possible soon.
– There is only an agreement after signing the deed of sale.
– Parking in front of the door, permit center 2 available from the municipality.

Bidding and living Amsterdam sells this property through a unique and transparent Online bidding process.
Interested parties can register after viewing by registering on our website to participate in the bidding process, in which the property will be auctioned against the “best” offer.

NB. The asking price shown is a starting price.

Are you coming to view the house soon?
Kind request to notify us for viewing via Funda or send an email directly to: marco@biedenenwonen.nl.

Notary:
The bids of this online auction are supervised by the notary’s office as stated on the Bieden & Wonen website, for the relevant home.

Conditions of sale:
The general terms and conditions of sale apply to this lot. These can also be found on the Bieden & Wonen website.

Award:
The seller reserves the right not to award the contract without stating reasons or to a party other than the highest tenderer or to cancel the registration at all times and without stating reasons, all this at the sole discretion of the seller. If there is no award or the tender is canceled for any reason, the seller is free to negotiate a possible sale with anyone; The seller is not obliged to involve (a) bidder(s) in negotiations and bidders therefore have no rights in this regard.

Schedule a viewing

Of course, you will want to see this house from the inside! We’ll take care of it. Enter your details below and indicate which day and time suit you best. You will then be contacted to make an appointment.

Tip: exploratory mortgage advice
Via onze hypotheekadviseur kan je redelijk wat kosten besparen. Het eerste gesprek is gratis en kan eventueel via Google Meets.

Safe Accompanying notary for legal transfer is Kuin van Overbeek Notariaat (020 305 2700)

Do you have questions?

You can find all frequently asked questions about bidding here. For other questions, we can be reached by phone at 085 130 2361.

Location of the house