10 december 2019 Wat is erfpacht?

Alles over erfpacht

Wat is erfpacht?

Wanneer je eigenaar wordt van een huis op de grond van iemand anders, moet je deze grond pachten. Je koopt het huis en ‘huurt’ de grond.
Door de spelregels van erfpacht ben je economisch eigenaar van het huis. We noemen dit een erfpachter. Een waardestijging of waardedaling van het huis is dan ook voor de erfpachter. De eigenaar van de grond (het erf) noemen we een bloot eigenaar.

De bloot eigenaar ontvangt een periodieke vergoeding voor de grond. Deze periodieke vergoeding noemen we een canon. In het contract staat de hoogte, indexering en herziening van de canon.

In veel huisadvertenties lees je over erfpacht. Wat hier vooral opvalt is de verschillen in hoogte van de canons. Dit komt omdat de hoogte afhankelijk is van een aantal zaken. De waarde van de grond, de duur van de pacht of eventuele achterstallige betalingen zijn allemaal van invloed op de hoogte van de canon.

Wat mag je allemaal als erfpachter?

Een erfpachter heeft door de canon te betalen in principe dezelfde rechten als een eigenaar zou hebben. De erfpachter zou de woning en grond kunnen verhuren/verpachten, in dat geval zijn de volledige inkomsten voor hem/haar. Tenzij er anders wordt aangegeven in de akte heeft de erfpachter het recht om beplanting of bebouwing aan te brengen.

Erfpacht

Waarom is er erfpacht?

Het komt vaak voor dat huizen of appartementencomplexen staan op grond van de gemeente. Voor gemeentes is dit een ideale situatie, omdat zij hier financieel flink van profiteren. Daarnaast kan een gemeente zich middels de akte bemoeien met de inrichting van de grond.

Erfpacht Amsterdam

Het is de laatste tijd veel in het nieuws in Amsterdam. Je kunt overstappen van voortdurende erfpacht naar eeuwigdurende erfpacht. Bij voortdurend betaal je per vooraf afgesproken tijdvak en bij eeuwigdurend zet je het vast. Het voordeel hiervan is dat je geen onverwachtse stijgingen voor je kiezen krijgt. Nog tot 1 januari 2020 kun je een offerte aanvragen bij de Gemeente Amsterdam om de erfpacht af te kopen.

 

Delen op social media

Recente blogs

Invloed energielabel op de verkoopprijs van een woning

Invloed energielabel op de verkoopprijs van een woning

08 november 2022
Verhuiskaartje

Verhuiskaartje

15 april 2022
Wat kan ik lenen?

Wat kan ik lenen?

01 april 2022
Bekijk alle blogs